Phát triển bền vững

Là một thành viên trong cộng đồng chung, chúng tôi hiểu và tin  rằng, chúng tôi không thể phát triển một cách bền vững nếu như cộng đồng và môi trường xung quanh thiếu bền vững. Cùng  vun đắp cho mục tiêu chung đó, chúng tôi cam kết với chính mình, với đối tác và với cộng đồng:

  • Những công nghệ tốt nhất, xanh, sạch, hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng đến môi trường.
  • Những công nghệ giúp tái tạo môi trường thêm xanh và sạch.