Các giới thiệu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đây là những giá trị tạo nên nền tảng cho việc xây dựng, phát triển của công ty. Chung tôi cam kết bảo vệ và  vun đắp những giá trị này trong suốt quá trình phát triển.

  • Hợp tác: Chúng tôi hợp tác với khách hàng, các đối tác công ty trên nền tảng cùng tạo ra lợi ích chung, mang đến những sản phẩm với chất lượng phù hợp nhất. Với đồng nghiệp, chúng tôi hợp tác cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hướng đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, và sau đó là những giá trị cho toàn tổ chức.
  • Tin tưởng: Tất cả sự hợp tác dựa trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một tổ chức thống nhất. Chỉ có như thế, chúng tôi mới tạo ra sự đột phá về tăng trưởng, cũng như sự phát triển bền vững cho những giá trị mà chúng tôi cam kết và bảo vệ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
  • Trách nhiệm: Chúng tôi đặt trách nhiệm cao nhất vào từng sản phẩm chúng tôi mang đến cho khách hàng, những trách nhiệm cao nhất khi làm việc cùng đối tác, cũng như cam kết với đồng nghiệp trong tổ chức.
  • Chia sẻ: Chúng tôi chia sẻ những giá trị chung cho tổ chức, cho môi trường xung quanh và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, những giá trị này sẽ góp thêm động lực cho tổ chức và cộng đồng phát triển bền vững hơn, tốt đẹp hơn.

TRIẾT LÝ KINH DOANH: Chúng tôi không bán tinh dầu dừa, chúng tôi chỉ chia sẻ những điều tuyệt vời từ tinh dầu dừa đến khách hàng.


PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: Là một thành viên trong cộng đồng chung, chúng tôi hiểu và tin  rằng, chúng tôi không thể phát triển một cách bền vững nếu như cộng đồng và môi trường xung quanh thiếu bền vững. Cùng  vun đắp cho mục tiêu chung đó, chúng tôi cam kết với chính mình, với đối tác và với cộng đồng:

  • Những công nghệ tốt nhất, xanh, sạch, hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng đến môi trường.
  • Những công nghệ giúp tái tạo môi trường thêm xanh và sạch.


SỨ MỆNH: Chăm sóc con người một cách toàn diện bằng tinh hoa thiên nhiên, được tạo ra từ tất cả những đam mê tâm huyết nghiên cứu sáng tạo không ngừng và cam kết trách nhiệm với cộng đồng xã hội.


TẦM NHÌN: Trong top 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong ngành mỹ phẩm thiên thiên vào năm 2025.