Năng lực sản xuất

** Nghiên cứu và phát triển

R&D là một trong những mục tiêu và chức năng quan trọng mà WDCC đặt lên hàng đầu, luôn luôn cập nhật những công nghệ sản xuất tiên tiến trên thế  giới và không ngừng nghiên cứu sáng tạo song song với việc tìm hiểu sâu sát thị trường để cho ra đời những sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

** Sản xuất

- WDCC đã nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ sinh học tiên tiến để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý. Năng lực sản xuất: 250 - 300 tấn/năm