Tầm nhìn

Trong top 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong ngành mỹ phẩm thiên thiên vào năm 2025.